Home / Spielregeln / Was ist Fussballgolf?

Was ist Fussballgolf

Main partners

FAČR John Deere PepsiCo CZ, s.r.o. Plzeňský Prazdroj, a.s. KOMA Modular s.r.o. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Certification

Granted 30.05.2014