Home / Spielregeln / Was ist Fussballgolf?

Was ist Fussballgolf

Main partners

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Plzeňský Prazdroj, a.s. PepsiCo CZ, s.r.o. John Deere FAČR KOMA Modular s.r.o.

Certification

Granted 30.05.2014