Home / Spielregeln / Was ist Fussballgolf?

Was ist Fussballgolf

Main partners

FAČR Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky KOMA Modular s.r.o. PepsiCo CZ, s.r.o. Plzeňský Prazdroj, a.s. John Deere

Certification

Granted 30.05.2014