Home / Rules / What is Footballgolf?

What is Footballgolf?

 

Main partners

FAČR Plzeňský Prazdroj, a.s. John Deere Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky KOMA Modular s.r.o. PepsiCo CZ, s.r.o.

Certification

Granted 30.05.2014